สุขภาพดี: เทคโนโลยีใช้ความเย็นและความร้อนในเวลาเดียวกันนำไปใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สุขภาพดี: เทคโนโลยีใช้ความเย็นและความร้อนในเวลาเดียวกันนำไปใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็งมักเกี่ยวข้องกับการบำบัดหลายอย่างร่วมกันเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์และลดผลข้างเคียง เทคโนโลยีเกิดใหม่อย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีคือการประยุกต์ใช้การบำบัดด้วยความเย็นและความร้อนไปพร้อมๆ กัน วิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้เรียกว่า “การบำบัดด้วยความเย็นจัด” ใช้ทั้งความเย็นและความร้อนเพื่อกำหนดเป้าหมายเซลล์มะเร็ง